• MENU KALINA Wedding & Event
 • Chính sách bảo trì bảo hành điều chỉnh dịch vụ

  Chính sách bảo hành: Không có

  Chính sách điều chỉnh dịch vụ

  - Kalina sẽ tiến hành điều chỉnh những yêu cầu của khách hàng. Khách hàng báo trước những yêu cầu chỉnh sửa chậm nhất 15 ngày trước thời gian bữa tiệc/hội nghị diễn ra, nội dung điều chỉnh phải được sự đồng thuận của cả hai bên và được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai bên.

  - Việc điều chỉnh dịch vụ cho khách hàng được thực hiện tại địa chỉ: 105-107 Đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM

  Quy trình thực hiện:

  Bước 1: Khách hàng sẽ liên hệ với nhà hàng và đưa ra những yêu cầu cần thay đổi về các hạng mục (hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản):

  • Chương trình tiệc cưới/hôi nghị.
  • Cách thức trang trí tiệc/hội nghị.
  • Địa điểm tổ chức : sảnh, phòng…
  • Số lượng bàn tiệc.
  • Thực đơn.
  • Yêu cầu khác.

  Bước 2: Nhân viên sẽ đưa các giải pháp để khách hàng xem xét và ra quyết định.

  Bước 3: Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết dựa trên tinh thần hợp tác.

 • Gửi đi
 • Nhập số điện thoại bạn, chúng tôi sẽ gọi lại ngay!