Quy định hình thức thanh toán - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI

A.Quy định hình thức thanh toán tại công ty tiệc cưới –tổ chức sự kiện KALINA.

Hiện tại, KALINA sử dụng 3 hình thức thanh toán dưới đây:
-Tiền mặt
-Chuyển khoản
-Qua thẻ tín dụng.

Quy trình thanh toán:

-Đặt cọc trước khi đặt tiệc.
-Sau khi kết thúc bữa tiệc khách hàng sẽ thanh toán phần tiền còn lại.

 

messenger-icon